Modul 6

Regionalna oznaka pouzdanosti

Za dobijanje oznake, svaki e-trgovac mora popuniti kratak online upitnik u kome odgovara da li ispunjava osnovne zakonske uslove za poslovanje u e-trgovini. Nakon dostavljanja odgovora iz upitnika, sprovodi se postupak verifikacije od strane jednog od udruženja za e-trgovinu u CEFTA-i, po pravilima propisanim Kodeksom ponašanja.

Ako je e-trgovac registrovano pravno lice i ispunjava osnovne zakonske uslove, e-trgovac će moći da stekne Regionalnu oznaku pouzdanosti (Trustmark) i biće mu poslana oznaka za postavljanje na svom web sajtu. U suprotnom, e-trgovcu će biti poslana korektivna uputstva, koja će, ako ih ispuni u roku od mesec dana, moći dobiti oznaku. E-trgovac ima pravo da promoviše regionalnu oznaku pouzdanosti (Trustmark), svojim potrošačima, kako bi povećao poverenje u svoj brend.

Jedno od udruženja za e-trgovinu u CEFTA-i (obično dolazi sa odgovarajućeg tržišta kao i e-trgovac) vrši formalnu proveru web sajtu, odnosno da li e-trgovac posjeduje neophodne osnovne zakonske uslove za obavljanje djelatnosti, bez ocene kvaliteta, odnosno da li je njegov sadržaj adekvatan i ispunjava sve propisane norme.

Ako na web sajtu web trgovine koju posećujete postoji regionalna oznaka pouzdanosti (Trustmark), to znači da se web sajt e-trgovine obavezao da će raditi u skladu s Kodeksom ponašanja, garantirajući etičke standarde na digitalnom tržištu.

Dodatno će biti dodat web-sajt za prijavu za dobijanje regionalne oznake pouzdanosti (Trustmark).

Udruženja za e-trgovinu koja su učestvovala u izradi regionalne oznake pouzdanosti

Makedonija
Srbija
BIH
BIH
Albania

Informacije za Regionalni znak povjerenja na jezicima za druga CEFTA tržišta