Platforma ecommerce4all.eu je resursni i informativni centar o ključnim aspektima e-trgovine za sva tržišta CEFTA (Severna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo*, Crna Gora i Moldavija). Web platforma se sastoji od relevantnih podataka i resursa o e-trgovini, uključujući osnovne podatke o e-trgovini, interaktivne grafikone i podatke o razvoju tržišta e-trgovine CEFTA regiona, kao i podatke o ključnim aspektima poslovanja u e-trgovini.

Podaci o ključnim aspektima poslovanja u e-trgovini biće strukturisani u četiri modula: zakonodavstvo o e-trgovini, plaćanje, isporuka i uspešne priče e-trgovine na svim CEFTA tržištima. Svaki od ovih modula će sadržati relevantne informacije o tržištu CEFTA-e, uputstva, priručnike, dokumente u vezi sa temama i video prezentacije. Pored četiri modula, razvijen je dodatni peti modul koji će prikazati stanje e-trgovine kroz statistiku i podatke o razvoju tržišta e-trgovine (interaktivni grafikoni stanja e-trgovine  svakog tržišta i poređenja relevantnih podataka Eurostata , na primer, podataka o kupacima, platnim karticama, digitalnim veštinama, UNCTAD B2C indeks spremnosti za e-trgovinu i drugo). Svi podaci će biti dostupni na engleskom jeziku, kao  i na lokalnom jeziku svakog tržišta CEFTA regiona.

Web platforma može poslužiti svim kompanijama na lokalnom nivou da obavljaju poslove e-trgovine na svom tržištu, ali što je još važnije, može poslužiti njihovim planovima za širenje na druga tržišta CEFTA-e.

Razvoj web platforme ecommerce4all.eu u okviru projekta „Regionalna platforma za e-trgovinu za sve“ dolazi nakon uspješnog pokretanja web platforme Ecommerce4All.mk za makedonsko tržište 2020. godine.

Od novembra 2021. godine, Makedonsko udruženje za e-trgovinu, zajedno sa projektnim partnerima, razvija i proširuje platformu regionalno, čineći je dostupnom svim CEFTA tržištima, uz podršku Regionalnog spoljnotrgovinskog fonda – Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Projekat „Regionalna platforma za e-trgovinu za sve“ realizovaće se u tri faze, pri čemu će se u svakoj fazi razvijati različiti moduli web platforme. Razvoj modula je prilagođen svakom od 7 CEFTA tržišta u zavisnosti od resursa i mogućnosti za realizaciju svakog modula. Moduli će biti razvijeni i lansirani u saradnji sa lokalnim partnerima sa svih CEFTA tržišta.

Implementacijom ove regionalne platforme, e-prodavcima iz regiona, koji planiraju da prošire svoje e-trgovine i van svojih tržišta u godinama koje slede, na raspolaganju je jedinstvena tačka na kojoj će moći da obezbijede sve neophodne relevantne informacije vezane za e-trgovinu za sva tržišta u regionu.


*Ovo ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa rezolucijom Saveta Bezbednosti UN 1244 i mišljenja Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.