Opšti pregled relevantne statistike e-trgovine


Današnji sastav Centralno Evropski sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA) sveden je na ekonomiju Zapadnog Balkana Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Makedonije, Srbije i Crne Gore i Moldavije (koje ne pripadaju bloku Zapadnog Balkana).

Profili zemalja, uključujući geografiju, opšte pokazatelje za demografiju, ekonomiju, poslovanje i naravno e-trgovinu, predstavljeni su na ovoj platformi kako bi se dao pregled relevantnih informacija na jednostavan i razumljiv način i služio postojećim i novim kompanijama u e-trgovini.

Podaci o e-trgovini


*Ovo ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa rezolucijom Saveta Bezbednosti UN 1244 i mišljenja Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.