Poslovne činjenice

Važni pokazatelji poslovanja su:
  • Rang lakoće poslovanja (1=većina propisa povoljnog poslovanja);
  • Vreme potrebno za početak poslovanja (dani).
  • Porez na dobit (% komercijalne dobiti);
  • Vreme za izvoz, dokumentarna usklađenost (sati);
  • Vreme za uvoz, dokumentarna usklađenost (sati);
  • Vreme za izvoz, granična usklađenost (sati);
  • Vreme za uvoz, granična usklađenost (sati);
  • Vreme provedeno na ispunjavanju zahteva vladinih propisa (% vremena višeg rukovodstva);
*Podaci predstavljeni u nastavku su za 2019. godinu, a izvor je Svetska banka.
Rang „Lakoća poslovanja“ daje uvid u poslovne klime na različitim tržištima. Severna Makedonija je najbolje rangirana u CEFTA regionu (#17), a Bosna i Hercegovina najgore (#90).
Porez na dobit kao % komercijalne dobiti najveći je u Albaniji (14.1), a najmanji u Crnoj Gori (8.3).
Vreme za izvoz, dokumentarna usklađenost u satima je najbolja u Severnoj Makedoniji i Srbiji.
Vreme za uvoz, dokumentarna usklađenost u satima je najbolja u Moldaviji.
Vreme za izvoz, granična usklađenost u satima i vreme za uvoz, granična usklađenost u satima je najbolja u Moldaviji.
Vreme za izvoz, granična usklađenost u satima i vreme za uvoz, granična usklađenost u satima je najbolja u Moldaviji.
Vreme provedeno na ispunjavanju zahteva vladinih propisa (% vremena višeg rukovodstva) (2019) najbolje je u Crnoj Gori, a najgore na Kosovu.
Indikator „Vreme potrebno za početak poslovanja“ (u danima) kreće se od 4 dana u Moldaviji do 80 dana u Bosni i Hercegovini.
* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.