Modul 6

Regionalna oznaka pouzdanosti

Šta je regionalna oznaka pouzdanosti (Trustmark)?

Regionalna oznaka pouzdanosti (Trustmark) je vizuelna oznaka koja će biti prikazana na web sajtovima e-trgovine koje dolaze sa bilo kojeg CEFTA tržišta, omogućavajući kupcima da lako identifikuju da je prodavnica registrovano pravno lice. Regionalna oznaka pouzdanosti (Trustmark) dizajnirana je da smanji nepoverenje potrošača i reši najveću prepreku za potrošače prilikom donošenja odluke o kupovini – susret sa nepoznatim e-trgovcem, posebno kada kupujete preko granice.

Zašto biste trebali imati oznaku pouzdanosti (Trustmark) na svoj web sajt?

Na internetu, kao i u stvarnom svetu, prvi utisak je veoma važan. Kada potencijalni kupci posete vaš web sajt za e-trgovinu, njihovo mišljenje o vama postaje bitno. Naročito kada se radi o prekograničnim transakcijama, ako klijenti smatraju da ste nepouzdani ili im nedostaje kredibilitet, verovatno će napustiti vaš sajt. Postavljanje regionalne oznake pouzdanost (Trustmark) na e-trgovinu povećava povjerenje potrošača u nepoznate e-trgovce jer znaju da je nezavisna treća strana temeljito proverila dali je prodavac u skladu sa zakonima i propisima, dajući potrošaču poverenje da obavi kupovinu.

Koja je svrha regionalne oznake pouzdanosti (Trustmark)?

Svrha ove oznake je da poboljša kvalitet online trgovina koje dolaze sa svih 7 CEFTA tržišta i uspostavi poverenje između online trgovaca/provajdera usluga i potrošača koji koriste e-trgovinu. Uspostavljanje poverenja između e-trgovca i potrošača će stimulirati e-trgovinu kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu i pozitivno će uticati na regionalnu ekonomiju. Regionalna oznaka pouzdanosti (Trustmark) takođe omogućava da e-trgovci budu regionalno prepoznati kao relevantni, bez potrebe da se prijave na svakom tržištu na kojem prodaju pojedinačno.

Kako dobiti regionalnu oznaku pouzdanosti (Trustmark)?

Pre nego što se izda regionalna oznaka pouzdanosti (Trustmark), trgovina mora dobiti nacionalnu oznaku pouzdanosti od lokalnog udruženja za e-trgovinu. Nakon što e-trgovina dobije lokalnu oznaku pouzdanosti, e-trgovac treba se prijavi i mora ispuniti osnovne zakonske uslove, i poštovati pravila navedena u Kodeksu ponašanja, kako je utvrđeno tokom perioda revizije. Oznaka će biti postavljena samo na web sajtovima e-trgovaca koji su se prijavili za nju i koji su uspešno prošli provere jednog od udruženja za e-trgovinu u CEFTA-i, obezbeđujući usklađenost sa neophodnih propisa i obaveza za poslovanje u e-trgovini.

Kako prepoznati e-trgovca sa regionalnom oznakom pouzdanosti (Trustmark)?

Internet prodavnica može prikazati regionalnu oznaku pouzdanosti na jednom ili više mesta na sajtu. Potvrđuje da je izvršena nezavisna revizija e-trgovca. Oznaku možete pronaći na različitim mestima na web sajtu e-trgovine: u opisu proizvoda, prilikom prikazivanja vaše korpe, u zaglavlju ili podnožju sajta i na drugim pozicijama.