Modul 3

Uspešne priče u e-trovini

U okviru modula 3 nalazi se pet uspešnih priča digitalnog ekosistema. Radi se o kompanijama različitih sektora i sadrže inspirativne priče sa našeg tržišta. U 4 pisana intervjua i jednom videu imaćete prilike da čujete priče iz sledećih kompanija: Ananas, DexyCo, Meridian i Benu, koje su govorile o svojim počečima, prekretnicama, idejama, uspehu i savetima budućim e-trgovcima. Izabrali smo kompanije koje smatramo da treba da budu primer i inspiracija budićim online trgovcima našeg digitalnog ekosistema.