Kategorije online kupovine

CEFTA e-kupci uopšteno slijede slične obrasce kao i njihovi evropski kolege u kupovini robe i usluga na mreži. Oni premašuju prosjek EU (27) u kategorijama kao što su odjeća i sportska oprema, osim Bosne i Hercegovine za obje kategorije i Albanije za sportsku opremu. Primjetno je da, iako samo 38,5% albanskih korisnika interneta kupuje na mreži – relativno mali dio – oni koji pokazuju visoke stope kupovine kozmetike, potrošačke elektronike, kompjutera, hrane i pića, premašuju prosjek EU (27) u ovim kategorijama. Ovo ukazuje da, iako je broj e-kupaca u Albaniji ograničen, njihov angažman i potrošnja u ovim specifičnim kategorijama su značajni.

Izvor: Eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_ec_ibgs/default/table?lang=en&category=isoc.isoc_i.isoc_iec , Kosovo* (2020), Albanija (2022), Sjeverna Makedonija: Državni zavod za statistiku

91% albanskih e-kupaca kupuje odjeću (uključujući sportsku odjeću), obuću ili aksesoare kao procenat pojedinaca koji su kupovali online u zadnja 3 mjeseca, u poređenju sa 56% u Bosni i Hercegovini.

Internet kupovine sportske opreme (osim sportske odjeće) kao procenat pojedinaca koji su kupovali preko interneta u zadnja 3 mjeseca najviše su u Crnoj Gori sa 29,5%, a najmanje u Bosni i Hercegovini sa 15,24%.

U Albaniji i Srbiji preko 16% online kupovina kao procenat pojedinaca koji su kupili online u zadnja 3 mjeseca su za dječje igračke ili predmete za brigu o djeci i preko 8% u Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji.

Najveći procenat online kupovine namještaja, kućnih potrepština ili baštenski proizvodi kao procenat pojedinaca koji su kupovali putem interneta u zadnja 3 mjeseca ostvaren je u Bosni i Hercegovini sa 25,4%, a najmanje u Sjevernoj Makedoniji 10,85%.

Štampane knjige, časopisi ili novine čine 18,36% pojedinaca koji su kupovali putem interneta u zadnja 3 mjeseca u Albaniji, a samo 4,98% u Bosni i Hercegovini.

U Crnoj Gori su onlajn narudžbine za dostavu hrane iz restorana češće u poređenju sa drugim CEFTA tržištima – 38,15% onlajn kupaca naručuje hranu iz restorana naspram 8,07% srpskih e-kupaca.

Internet kupovina potrošačke elektronike ili aparata za domaćinstvo kao procenat pojedinaca koji su kupovali preko interneta u zadnja 3 mjeseca najveća je u Albaniji sa 25,81%, a najniža u Srbiji sa 6,64%.

Albanski e-kupci kupuju kozmetiku, proizvode za ljepotu ili wellness proizvode kod 32,82% pojedinaca koji su kupovali preko interneta u zadnja 3 meseca naspram samo 5,47% u Srbiji.

Računari, tableti, mobilni telefoni ili dodatna oprema kao procenat pojedinaca koji su kupovali preko interneta u zadnja 3 mjeseca najveći su u Albaniji – 27,1%, a najniži u Sjevernoj Makedoniji – 6,2%.

Albanci su online kupovali hranu ili piće od prodavnica ili dobavljača kompleta za obrok u najvećem procentu (25,51%) pojedinaca koji su kupovali preko interneta u zadnja 3 mjeseca, dok su Makedonci u najnižem (4,1%).

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.